Què i com comunicar en els mesos vinents.

SI ETS PETIT EMPRESARI
NECESSITES ADAPTAR-TE!

Hi ha un canvi de model.

La pandèmia Covid-19 ha creat uns precedents fins ara mai vistos en l’era de la globalització. Tots els sectors econòmics s’han vist afectats, i el petit comerç en especial.

El client patirà un estrès posttraumàtic emocional, per tant, continuarà consumint en un entorn de proximitat i amb qui millor s’hagi adaptat a la nova situació i ho comuniqui correctament.

S’ha precipitat un canvi de model i per tant, hi ha una oportunitat, cal reflexionar, planificar, preparar-nos i actuar.

Per on comencem? Cal treballar en dues línies:

El client té noves necessitats.

Mentre duri i un cop controlada la crisi sanitària, les dinàmiques de consum han canviat
provocades per la situació de confinament, desconfiança i la incertesa i hem de ser conscients que no és una crisi temporal.
– Estem preparats per oferir els nostres productes a través de canals online?
– Podem aprofitar la nostra infraestructura per produir o oferir nous tipus de productes i serveis?

COM HO PODEM FER:

1. Anàlisi del comportament dels nostres clients objectius
2. Proposta d’accions per adaptar-nos al nou model
3. Creació de canals:

Revisió o creació d’una e-commerce
Assessorament, activació i gestió de les xarxes socials, serveis de missatgeria,
creació d’esdeveniments en línia…
Creació, enviament i anàlisi de newsletters
Campanyes digitals i convencionals
Creació de catàleg de productes

4. Creació de continguts:

Infografies
Motion graphics
Vídeos
Fotografies
Textos
….

Cal comunicar com aplicarem els nous protocols de protecció i cal fer-ho bé.

Quan sapiguem els protocols que haurem de seguir en els nostres establiments haurem de comunicar-los i a més, quines mesures addicionals aplicarem per garantir la seguretat del client durant tota la seva estada i dels nostres treballadors en el seu lloc de treball.

Evidentment que cal continuar transmetent als clients que la nostra marca està lligada a valors de sostenibilitat, proximitat, respectuosa amb el medi…, però sobretot ara, és el moment d’afegir a aquesta comunicació tots aquells protocols de protecció que aplicarem en el nostre negoci (recepció, manipulació i transport del producte, protecció en el local i en l’equip de treballadors…), s’ha de crear una marca responsable, sostenible, saludable, amable, segura, una marca de confiança.

COM HO PODEM FER:

1. Revisió dels protocols i millores addicionals que aplicarem
2. Proposta de creació de materials i continguts, per exemple:

Canals:

Imatges dinàmica o estàtica per xarxes socials
Flyer, pòsters…
Landing específica explicant les noves mesures per la pàgina web o per l’e-commerce
Newsletters
Sessions de formació als treballadors

Continguts:

Infografies
Motion graphics
Vídeos
Fotografies
Textos
….

Per tant, no podem estar parats, cal planificar els materials necessaris per
poder arribar al nostre client i comunicar la nova situació post Covid-19.

Des de Minimilks us proposem treballar conjuntament un pla i crear els diferents materials
que us serviran per afrontar la nova etapa.

Ens parlem, contacta’ns!

[caldera_form id=”CF5910165e2b03d”]