Què i com comunicar en els mesos vinents.

SI ETS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
NECESSITES AJUDAR AL TEIXIT
EMPRESARIAL I CUIDAR LA MARCA.

Per tant, no podem estar parats, cal planificar tots els materials necessaris per poder comunicar la nova situació post Covid-19.

Des de Minimilks us proposem treballar conjuntament un pla/campanya consistent, realista i
prolongat, creant els diferents canals i materials que ens han de servir per afrontar la nova etapa:
– Anàlisi actual i conceptualització de què volem comunicar
– Proposta d’accions digital i offline
– Creació i gestió:

      Creació de canals i eines
            Landings específiques
            Newsletters
            Gestió i creació de xarxes socials
            Flyers
            Sessions de formació
            …

      Creació de continguts
            Motion graphics (grafisme animat)
            Imatges o animacions dinàmiques per xarxes socials
            Infografies
            Vídeos
            Fotografies
            …
                      Inversions en compra d’impactes digitals i convencionals

Ens parlem, contacta’ns!

[caldera_form id=”CF5910165e2b03d”]