Hotel Terraza
Web

Hotel Terraza

Creació d’un nou web per a cada establiment: Hotel Terraza, Apartaments Terraza, 1935 Hotel i Càmping Salatà.
Amb els nous portals, tots els establiments comparteixen capçalera, per donar una imatge més integrada i que millora la percepció de grup.
El seu menú de reserves –més usable, i al qual hem facilitat l’accés amb un sol clic– ha permès augmentar la reserva directa als establiments del grup en un 10 %.
També s’ha incrementat la xifra de visites en un 19,50 % de mitjana.

Projecte

Hotel Terraza

Client

Grup Terraza
www.hotelterraza.com