SEO NAME
Il·lustració

Estand Ajuntament de Girona

Recrear una petita ciutat pot ser una bona manera de mostrar la Girona Educadora. Es tracta de parlar de coresponsabilitat, ciutadania, civisme, convivència… i descobrir que és el ciutadà qui fa ciutat.
#Gironaeducadora

Projecte

Girona Educadora

Client

Ajuntaments de Girona